OBSŁUGA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Odpowiedzialność za prawidłowe działanie wentylacji grawitacyjnej w budynku spoczywa na zarządcy. Unikanie obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli może doprowadzić nawet do katastrofy budowlanej, uzasadniona jest zatem wizyta kominiarza nie tylko w domach, ale również w mieszkaniach w bloku.
Dzięki uprawieniom jakie posiadam oferuję kompletną obsługę wspólnot mieszkaniowych, budynków usługowych i instytucji. Mieszkańcom oraz administratorom proponuję kompleksową – jedną, zamiast dwóch wizyt. Jako kominiarz dokonam okresowego przeglądu kanałów wentylacyjnych i kominowych, zaś jako gazownik skontroluję szczelność instalacji gazowej.
Podczas takiej wizyty za pomocą specjalistycznych mierników dokładnie ocenię stan i szczelności instalacji gazowej, oraz ciągu w Państwa mieszkaniach. W krótkiej rozmowie rozwieję każdą wątpliwość, a także poinstruuję co można zmienić na lepsze. Dzięki zaplanowanym powtórnym wizytom – dla nieobecnych, żaden lokal nie zostanie pominięty.
Terminy i godziny przeglądów dostosowuję pod dyspozycyjność mieszkańców.